StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Omdiplomering

Miljödiplomet gäller för ett år. Sedan är det dags för omdiplomering. När revisorerna tar kontakt är det dags att se över dokumenten igen och skriva en miljöberättelse. Har jag nått mina mål? Har leverantörerna svarat på förfrågan? Och hur ser min miljöplan ut för nästa år? Den 7 februari 2011 var revisorerna på mitt kontor och gjorde sin tredje revision:
- Jag har inga synpunkter mer än att det är jättebra, sa revisorn.
I väntan på den nya revisionsrapporten får du läsa den förra.

Revisionsrapport för StormStyrka 2010

 

Var dags miljötips

16/12 Eldat i spisen. Den ger en härlig värme i köket och avlastar värmepumpen. Vilket håller nere elförbrukningen.