StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Miljöutbildning

Alla anställda på ett miljödiplomerat företag skall gå en grundläggande miljöutbildning. Jag gick den på Ekocentrum, som jag varmt kan rekommendera. Där uppdaterar jag mina egna kunskaper regelbundet, till exempel genom att delta i seminarier om grön kommunikation.

 

Var dags miljötips

8/7 Det är inte alldeles självklart att tilläggsisolera. Det går åt en del energi för att tillverka isoleringen. Det ska ställas i relation till den energi som jag sparar på ombyggnaden.