StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Miljöpolicy

Miljöpolicyn ska (citerar miljödiplomeringspärmen):

 • vara relevant i förhållande till verksamheten och dess miljöpåverkan
 • innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen
 • vara grunden för verksamhetens miljömål
 • innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av förorening
 • vara väl förankrad hos ledningen, medarbetare och andra som förväntas följa miljöpolicyn
 • vara tillgänglig för allmänheten
 • vara undertecknad och daterad av firmatecknaren

Det behöver inte vara mer komplicerad än så här:

 

StormStyrkas miljöpolicy

StormStyrka är ett enmansföretag som i huvudsak producerar texter. Ägarens mångåriga personliga miljömedvetande finns som en naturlig del även i företaget.

 • Självklart följer StormStyrka lagstiftningen – även på miljöområdet.
 • Vardagliga val sker med hänsyn till miljön. Det handlar om resor, inköp och sopsortering, såväl som i mötet med kunder och leverantörer.
 • Företaget är och ska förbli miljödiplomerat för att visa det inte bara är snack – jag tar miljöfrågorna på allvar.
 • Ringar på vattnet får vara mina främsta förbättringsåtgärder även om de inte är mätbara.

Göteborg den 1/12 2009

Karin Storm

 

 

Var dags miljötips

23/6 Gräsklippet är en del i mitt eget ekosystem. Oftast får det ligga kvar på gräset, men ibland lägger jag det runt växterna i grönsakslanden som marktäckare = mindre ogräs att rensa.