StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Miljöpolicy

Miljöpolicyn ska (citerar miljödiplomeringspärmen):

 • vara relevant i förhållande till verksamheten och dess miljöpåverkan
 • innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen
 • vara grunden för verksamhetens miljömål
 • innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av förorening
 • vara väl förankrad hos ledningen, medarbetare och andra som förväntas följa miljöpolicyn
 • vara tillgänglig för allmänheten
 • vara undertecknad och daterad av firmatecknaren

Det behöver inte vara mer komplicerad än så här:

 

StormStyrkas miljöpolicy

StormStyrka är ett enmansföretag som i huvudsak producerar texter. Ägarens mångåriga personliga miljömedvetande finns som en naturlig del även i företaget.

 • Självklart följer StormStyrka lagstiftningen – även på miljöområdet.
 • Vardagliga val sker med hänsyn till miljön. Det handlar om resor, inköp och sopsortering, såväl som i mötet med kunder och leverantörer.
 • Företaget är och ska förbli miljödiplomerat för att visa det inte bara är snack – jag tar miljöfrågorna på allvar.
 • Ringar på vattnet får vara mina främsta förbättringsåtgärder även om de inte är mätbara.

Göteborg den 1/12 2009

Karin Storm

 

 

Var dags miljötips

12/7 I morgon fyller jag år. Min sambo har inte vågat köpa några presenter, för jag vill ju inte ha en massa onödiga saker. Bra. Jag gick på stan och hittade tre sker jag vill ha, och köpte dem själv.