StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Inköpsrutiner

Vad vi handlar spelar roll. Därför skall ett miljödiplomerat företag ha en inköpsrutin och regelbundet efterfråga information från leverantörer om deras miljöarbete (se sidan två i Inköpsrutin för StormStyrka).
Själv betalar jag nästan alltid med kort, men lever ändå efter devisen att "Varje sedel är en valsedel". Så här har jag formulerat:

 

 

Inköpsrutin för StormStyrka

Ansvarig för inköp är Karin Storm

 

Varje inköp skall övervägas:

– Behöver vi verkligen det här?

 

Vid varje inköp skall frågan ställas:

– Finns ett miljömärkt alternativ?

Om svaret är ja, skall det miljömärkta alternativet väljas om kostnaden är densamma. För livsmedel väljs det miljömärkta alternativet om det är <50% dyrare. Den marginalen krymper för dyrare varor.

 

Hänsyn skall även tas till:

  • var varan är producerad. Närproducerat bättre än Made in Kina. Här får dock eventuell merkostnad vägas in
  • onödiga emballage
  • hur varan har färdats och kommer att transporteras till StormStyrka
  • vad som blir kvar när varan är förbrukad. Kan den återanvändas/återvinnas eller är den biologiskt nedbrytbar?

 

 

 

Var dags miljötips

17/2 Skrev en text baserad på en intervju med en miljöcontroller. Försöker få den lite intressant genom att ställa henne mot väggen: Hallå där!