StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Resepolicy

Transporter utgör en stor miljöpåverkan. Därför måste ett miljödiplomerat företag ha en resepolicy. Själv reser jag gärna kollektivt. Hösten 2008 tvingades jag dessutom formulera en resepolicy för företaget. Här är en reviderad version:

 

Resepolicy för StormStyrka

Karin Storm är StormStyrka, StormStyrka är Karin Storm. Nedan kallad ”jag”.

 

Förutsättningar:

 • Aktiebolag
 • Inga anställda
 • Kontoret är beläget i bostaden
 • Jag äger ingen bil
 • Min sambos bil är ofta hemma under veckorna
 • Eftersom sambon arbetar i Stockholm är det ofta jag som ser till att bilen blir servad.

Tjänsteresor ska ske på ett så ekonomiskt, effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt. Detta ska ske genom att jag:

 • försöker planera min arbetsvecka så att jag har två dagar då jag arbetar utanför kontoret och två dagar då jag håller mig ”hemma”.
 • primärt alltid väljer kollektivtrafiken.
 • endast då tidsvinsten är betydande väljer bilen. Om den är tillgänglig.
 • anpassar bilen stegvis till kraven i checklistan för Miljödiplomering.
 • kontinuerligt mäter och antecknar bilens bränsleförbrukning.
 • alltid lever upp till lagstiftningen, vilket konkret innebär att jag inte kör bilen på tomgång och alltid håller hastighetsbegränsningarna.

Bonus:

 • Eftersom det är svårt att särredovisa bränsleförbrukningen för de sträckor jag kör, tvingas även sambon köra energisnålt.

 • Anledningen till att bilen finns tillgänglig är att sambon omvänts från bil- till tågpendlare.

 

Var dags miljötips

25/11 Samlade in lite kundtidningar för inspiration. Promenerade och tog spårvagnen mellan kontoren istället för att ringa och be att få dem hemskickade.