StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Avfallsredovisning

Vad vi än gör så producerar vi avfall. Det skall vi ta hand om på ett korrekt sätt, vilket skall visas i en avfallsredovisning. Här kan du se

StormStyrkas avfallsredovisning

Sist i dokumentet finns även en journal över hanteringen av farligt avfall. Jodå, en sådan måste vi också ha.

 

 

Var dags miljötips

22/7 Mikrofibertrasor suger upp fett och damm, inget rengöringsmedel behövs. Det finns olika trasor för olika användningsområden.