StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Miljöutredning

Första steget på vägen till att bli miljödiplomerad är att göra en miljöutredning. Vad är ditt företags största miljöpåverkan?

StormStyrkas största miljöpåverkan är resor till och från intervjuer och möten. I övrigt är företagets miljöpåverkan liten: Jag behöver en del teknisk utrustning, det går åt en liten mängd el för verksamheten och uppvärmning av kontorslokalen. Företaget producerar också en liten mängd avfall.
En indirekt miljöpåverkan är de texter jag skriver. Den här till exempel kan påverka dig i positiv riktning när det gäller att tänka på miljön i din verksamhet.
Det finns en blankett för miljöutredningen. Så här såg den ut när jag fyllt i den:

 

Miljöutredning för StormStyrka

Det är den understrukna texten som jag skrivit in, och det som står i tabellerna.

 

 

Var dags miljötips

14/5 Grillkol är bättre än gasol ur miljösynpunkt. Välj närproducerat framför kol som färdats tvärs över jordklotet.