StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Förtroendeuppdrag

2012–2014   ledamot i valberedningen, Björlanda Kile Segelsällskap

2011–          ordförande i Gullringe villaförening

2010–2014   ordförande i Säve stationssamhälles vägförening

2009–2013   sekreterare i Svenska RS 500-förbundet

2010–2011   medlemskoordinator BNI Barken Viking

2005–2010   ledamot i valberedningen, Björlanda Kile Segelsällskap

1999–2000   ordförande i Estrada

1999–2000   ordinarie ledamot i Halmstads teaterförening

1999–2000   ersättare i Hallands länsteaterförenings styrelse

1996–1997   skötarrepresentant Psykiatriska klinikledningen, Nu-sjukvården

1995–1997   arbetsplats- tillika skyddsombud för Kommunalarbetarförbundet

1995            suppleant i Psykiatriska beredningsgruppen, Uddevalla sjukhus

1994–1998   ordinarie ledamot i Länsteaterföreningen i Göteborgs- och Bohus län

1994–1998   vice ordförande i Uddevalla teaterförening

1993–1998   sekreterare i Uddevalla teaterpublikförening

1982–1985   sekreterare i Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Uddevalla

 

Var dags miljötips

28/3 Den fattige har inte råd att köpa billigt. Det ska hålla i tio år.