StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Utbildning

Längre utbildningar

2001–2002 Journalistprogrammet 40p vid Göteborgs Universitet

1998–2001 Kultur och kommunikation 160p vid Högskolan i Halmstad
Konstvetenskap 60p
Kulturvetenskap 20p

Svensk 1900–talsskulptur 5p
Offentlig konst 5p
Kreativ svenska 10p

Praktisk svenska 5p
Medieanalys 5p
Konst– och musikvetenskap 10p
Företag och marknad 10p
Kulturbegreppets idéhistoria 5p
Statistiska metoder för kvalitetssäkring 5p
Skrivarkurs 5p

Information och presentation 10p
Litteraturvetenskap 5p
1979–1981 Vårdlinjen, psykiatrisk gren Älvsborgs norra vårdskola

 

Kortare utbildningar

2017 Handledare i ACT - att hantera stress och främja hälsa i arbetslivet, Livskompass

2015 Handledare MBKT, Naturligt Vis

2014 Mindfulness för professionella, Naturligt Vis

2012 Affärsplan, Business Region Göteborg

2011 Affärsmodell, Business Region Göteborg

2009 Kreatörsutbildning, Beckerell

2008 Miljödiplomering, Göteborgs stad Miljö/Lerums kommun

2008 Tillväxt start, NFC/BRG

2003 Bokföring, Carebo företagsutveckling

1998 Svenska B, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Historia A, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Religion A, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Retorik A, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Filmkunskap, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Multimedia, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 Arbetsmetod, Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla
1998 ECDL TBV, Uddevalla

1997 Arbetsplatsombudsutbildning NU–sjukvården

1997 Bättre arbetsmiljö NU–sjukvården

1995 Mönsterkonstruktion, avvikande figur Folkuniversitetet

1995 Teaterkostymens historia, Dramatiska institutet

1993 Familjeinriktat arbete Bohuslandstinget

1992 Kroppskännedom Bohuslandstinget

1991 Humant självförsvar Bohuslandstinget

1990 Ett självständigt liv Bohuslandstinget

1987 Kontaktmannautbildning Bohuslandstinget

1985 Kvällskurser i vävning, ABF, Uddevalla

1981 Samhällskunskap (samhällsvetenskaplig), Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla

1981 Simlärare Svenska Livräddningssällskapet

1981 Körkort B

1980 Matematik (humanistisk), Kommunala vuxenutbildningen, Uddevalla

1977 Förarintyg för segel– och motorbåtar, Ramnerödsskolan

 

 

Var dags miljötips

20/7 Det går åt 1 000 gånger så mycket energi att producera och distribuera vatten på flaska jämfört med kranvatten? En liter per dag kostar 4 000:-/år. Eller 2:-.