StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

CV i korthet

cv s. cv:t el. cv:n; pl. cv:n el. =

· förkortning för curriculum vitae; meritförteckning

 

Är nu tillbaka i människovårdande yrke igen. Sedan 2014 arbetar jag som kontaktperson inom Vägen ut! Där stöttar jag människor som står långt från arbetsmarknaden på vägen till persomlig utveckling och arbete.

Vid sidan av driver jag fortfarande StormStyrka AB. Företaget startade jag under åren som skrivande journalist. Tar fortfarande sådana uppdrag men hoppas på att få möjlihhet utveckla kurset i MBKT och ACT.

Har ett förflutet inom vården, främst psykiatrin. Jag bytte bana helt och hållet mitt i livet. Tog avstamp i fyra års högskolestudier med en fil kand i konstvetenskap, toppat med en journalistutbildning. I övrigt har jag ganska skiftande erfarenheter, både från studier, arbetsliv, eget företagande och från föreningslivet. Jag strävar efter att lära mig något nytt varje dag.

 

Utbildning

Anställning

Näringsverksamhet

Förtroendeuppdrag

 

 

 

Var dags miljötips

24/6 Plockade blommor på väg till midsommarfirandet. Fick hjälp med att sticka in dem i flätorna och fick en egen krans. När de vissnat lämnade jag tillbaka dem till jorden i en rabatt.