StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Dokumentation

doku,ment,at,ion s. -en -er

· dokumentering; sammanställning o. tillhandahållande av information

 

Konferensdokumentation Mellanlanda 2011. Jag står för text, foto pch redigering, dokumentationen tillgängling på www.mellanlanda.se.

Psykiatrinyheter
Referat från föreläsning på Allmänmedicinskt forum. Artikeln publicerat i Medicinskt Forum, redigerad av Jan Rundgren.

Referat från Astadagarna, publicerade i AstmaNytt. Jag står även för foto och redigering:

 

Rökningen i centrum

Resurser eller inte resurser - det var frågan för astma/KOL-teamet på Rissne vårdcentral. Nu är de tillbaka där de startade, personalmässigt. Men kunskapen har vuxit.

 

När Rissne vårdcentral 1999 skulle få en egen astma/KOL-mottagning var de en samling glada entusiaster. Mycket vilja och lite kunskap, säger de själva. I starten fick de en omfattande utbildning. De sökte projekt­pengar och fick anslag under drygt två år.

– Vi fick vara med i Genom­brottsprojektet, berättar distrikts­sköterskan Malou Cederfalk. Där lärde vi oss att det inte handlar om att förändra världen. Det handlar om de små stegen. Och vi lärde oss föra statistik, så vi kan visa vad vi gör.

 

Tiden har krympt

När teamet var som störst bestod det av två sköterskor på vardera 40%, en rökavvänjningssköterska på 20%, en läkare på halvtid och tillgång till en sjukgymnast.

Idag har den avsatta tiden för astma/KOL-mottagningen krympt betydligt. Det finns ingen avsatt läkartid och de två distrikts­sköterskorna har, liksom rökav­vänjningssköterskan, vardera fyra timmar/vecka.

– Antalet patienter som får di­agnosen KOL stiger fortfarande, trots att vi inte längre är privile­gierade, säger allmänläkare Ker­stin Andersson. Det beror på att alla på mottagningen har blivit bättre på att hitta dem.

 

Röklåda och paketår

Distriktssköterskan Ulla-Britt Lagerhäll berättar om röklådan:

– Vi hängde upp en låda i re­ceptionen. Där erbjöd vi alla som ville en gratis spirometri med uppföljande läkarbesök. Eller 14 dagar tömde vi lådan. Där fanns tio namn. Av dem fick sju diag­nosen KOL!

Nu hänger de upp lådan igen så snart de betat av dem som an­mält intresse. Den har blivit en av många kanaler för att fånga upp potentiella KOL-patienter.

I telefonrådgivningen är alla uppmärksamma på hesa och hostande patienter, och samt­liga frågar om rökningen. De har även infört begreppet ”Paketår” som sökord i journalen:

– Ett paket om dagen i ett år är ett paketår, säger Kerstin. Det finns en tendens att siffran stiger ju fler som har frågat. Och det är ofta skrämmande höga siffror.

– Senaste året kan vi se att alla som är rökare också aktivt har blivit erbjudna rökavvänjning, säger Malou. Men vi kan ju inte tvinga dem. Det är ungefär en tredjedel som lyckas av dem som får hjälp, och det är en bra siffra.

 

Ändrade diagnoser

När de startade upp astma/KOL-mottagningen testade de alla patienter som stod på ?2-block­erare för att se om de verkligen hade astma. Många hade aldrig gjort någon spirometri. En del hade ingen diagnos, andra fick ändrad diagnos efter spirometriundersökningen.

Strukturerade besök har blivit vardag. Nu finns checklistor för både sköterskor och läkare. Paketår återkommer på alla listor. Inhalationsteknik tar sköterskor­na upp vid varje besök, liksom kost och aktiviteter, livsstil och inkontinens.

– Alla som kan står upp vid en spirometri, förklarar Ulla-Britt. Den som är rädd att kissa på sej vågar inte ta i. Men det är ju också något vi kan hjälpa till med.

 

Kunniga entusiaster

Alla KOL-patienter erbjuds rökavvänjning, lungröntgen och sjukgymnast. Hos denne erbjuds andningsteknik, hjälp med motion och träning 30 minuter två gånger i veckan under 6-8 veckor. Därefter får de fortsätta att träna i lokalen, men betala 350 kronor för tio gånger. Något som många väljer att göra. De känner sig trygga med närheten till sjukgymnasten.

 

 

 

Var dags miljötips

9/2 Klämde ut lite till ur tandkrämstuben. Den har varit nästan slut en månad nu, men det finns fortfarande lite kvar. Och lite till. Och lite till...