StormStyrka

texter som stärker ditt budskap

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Start

Välkommen till Karin Storm och StormStyrka AB

Jag är journalist och copywriter. Jobbar i gränslandet mellan journalistik, information och reklam. Granskande journalistik är mycket viktig - den belyser fel och brister i samhället. Med en tydlig avsändare vill jag skriva texter som visar på lösningarna.Miljödiplomerad

Mina texter skall vara enkla, tydliga och lätta att förstå. Jag vill också ge mina läsare något mer. Inspiration eller kunskap till exempel.

 

Var dags miljötips

15/9 Planerar min körning så att jag släpper gasen en stund innan korsningen eller rödljuset och låter bilen sakta in långsamt. Fast då gäller det att hålla koll bakåt så att jag inte irriterar medtrafikanterna. Har jag tur med ljusen och korsande trafik slipper jag stanna bilen helt. Det sparar mycket bensin.